ÜLD-, OSTU- JA TAGASTUSTINGIMUSED

Müügitingimuste kehtivus

1) Müügitingimused kehtivad skyshop.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Skystyle OÜ (edaspidi Veebipood skyshop.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad skyshop.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Veebipood skyshop.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel.

Hinnainfo

1) Ostudel lisandub hinnale transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile.

2) Veebipood skyshop.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi seoses toorme sisseostuhindade muutusega. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel.

Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.

2) Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „kassaˮ.

3) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis, tutvuge tingimustega ja vajutage nupule „Esita tellimusˮ. Peale tellimuse kinnitamist arve saadetakse e-postiga, mille saate tasuda pangaülekandega või mugavalt ja turvaliselt Paysera kaudu endale sobivast pangast (Swedbank, SEB, Sampo, Nordea vm) või krediitkaardiga euromaksena.

4) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

5) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel ( E−R 9.00−16.00) – Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval. Kehtib ka „tulen iseˮ tarnevaliku puhul.

Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub veebipood skyshop.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood skyshop.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood skyshop.ee-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 1 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist.

Kohaletoimetamine

1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood skyshop.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

2) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest.

3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

4) Veebipood skyshop.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood skyshop.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

5) Tarneaeg on kuni 3 nädalat, sõltub konkreetsest kaubast.

Vääramatu jõud

1) Veebipood skyshop.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood skyshop.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

Isikuandmete töötlemine

1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) Veebipoel skyshop.ee on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

4) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

Pretensioonide esitamise kord

1) Kaubal defektide ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

2) Defektidega kauba asendamise või makstud summa kompenseerimise lepivad veebipood skyshop.ee ja Tarbija omavahel kokku. Veebipoe skyshop.ee poolsel süül esinevate defektide kõrvaldamise kulud katab veebipood skyshop.ee.
3) Veebipood skyshop.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
4) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@skyshop.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus (võimalusel pildid).

5) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe nädala jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
6) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.