10.90 /tk.

Toiteplokid 12 - 24V

Toiteplokk IP44 12V 2A 24W (PS53)

11.90 /tk.
12.90 /tk.

Toiteplokid 12 - 24V

Toiteplokk IP20 12V 5A 60W (PS48)

13.08 /tk.

Toiteplokid 12 - 24V

Toiteplokk IP67 12V 5A 60W (PS44)

16.90 /tk.
19.19 /tk.
21.48 /tk.
22.79 /tk.
28.90 /tk.